Vyberte stránku

Sidolux Professional kuchyně 500ml

60,60 

Skladem

EAN: 5902986208027 Katalogové číslo: 5902986208027 Kategorie:

Popis

Sidolux Professional kuchyně – je určený k udržení každodenní čistoty v kuchyních. Snadno a účinně odstraňuje nečistoty typické pro kuchyně. Je vhodný pro čištění digestoří, kuchyňských skříněk, chromniklových povrchů, keramických povrchů, povrchů z lakovaného dřeva a dalších voděodolných povrchů. Účinně odstraňuje zaschlé zbytky jídla, nečistoty, mastnotu a hygyenizuje povrchy. Prostředek vytváří aktivní pěnu, která delší čas působí na čištěný povrch. Zanechává příjemnou svěží ovocnou vůni. Prostředek je vhodný na čištění ploch přicházejících do kontaktu s potravinami. Nepoškozuje čištěný povrch.

Složení a alergeny

5 % > aniontové povrchově aktivní látky, 5% > neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy, Konzervační činidla (methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone).

Skladování

36 měsíců od data výroby.

Varování

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. EUH208 – Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Výrobce/Dovozce

LAKMA ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.

Malé náměstí 14/30
500 03 Hradec Králové

Další informace

KATEGORIE

,

VÝROBCE/DOVOZCE

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

preloader