Vyberte stránku

WC Net Professional Turbo Čistič odpadů 1000 ml

242,90 

Skladem

EAN: 8594015455518 Katalogové číslo: 8594015455518 Kategorií: , , , , ,

Popis

WC Net Professional Turbo je gelový čistič odpadů, který zprůchodní i beznadějně ucpané odpady za 5 minut!
– Superkoncentrovaný gel: superefektivní a okamžité řešení bez potřeby odstraňovat stojatou vodu.
– Praktické a bezpečné použití.
– Obsahuje látky chránící potrubí: nepoškozuje potrubí.
*Laboratorní testy provedené na znečištěném potrubí (mýdlo, vlasy …).

Varování

WC NET PROFESSIONAL TURBO Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid draselný, alkyl dimethylaminoxid. Nebezpečí – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může být korozivní pro kovy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 02 Praha 2 Telefon: +420 2 2491 9293. Nebezpečí: žíravost, životní prostředí.

Použití

Návod na použití: 1. Opatrně otevřete a nalijte polovinu balení do odpadu bez toho, aniž byste odstraňovali neodtékající vodu. 2. Nemačkejte láhev, aby nedošlo k vystříknutí. 3. Nepřidávejte horkou vodu a ani jiné přípravky a nepoužívejte zvon. 4. Nechte působit nejméně 5 minut. Při silném znečištění nechte působit déle. 5. Gel pronikne do potrubí a odstraní i nejsilnější znečištění. 6. Propláchněte teplou vodou. Nečekejte, až bude odpad úplně ucpaný. 8. Po použití ji opět uzavřete a vyhoďte. 9. Vhodné pouze pro odpady kuchyňských dřezů, umyvadel a sprchových koutů.

Výrobce/Dovozce

Bolton Czechia, spol. s r.o.

Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4

Další informace

KATEGORIE

,

VÝROBCE/DOVOZCE

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

preloader