Vyberte stránku

Larrin WC Plus 3v1 Citrus náhradní náplň 40 g

26,90 

Skladem

EAN: 8595000910500 Katalogové číslo: 8595000910500 Kategorií: , , , ,

Popis

1. Čistí 2. Osvěžuje 3. Omezuje tvorbu vodního kamene.

Voní, čistí, zabraňuje tvorbě usazenin při každém spláchnutí.

Složení

Reakční produkt benzensulfonové kyseliny, 4-C10-13 sek-alkyl deriváty a 4-methylbenzensulfonové kyseliny a hydroxidu sodného, P-mentha-1,4(8)-diene, 15% – 30% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfum, citral, linalool, limonene, Limonene

Varování

Nebezpečí: Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. Nebezpečí: žíravost, životní prostředí, vykřičník

Informace k použití

Návod k použití viz obal.

Výrobce/Dovozce

Styl, družstvo pro chemickou výrobu

Václavské náměstí 831/21
110 00 Praha 1
Česká republika

Další informace

KATEGORIE

,

VÝROBCE/DOVOZCE

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

preloader