Vyberte stránku

Larrin rez a vodní kámen 500 ml

71,40 

Skladem

EAN: 8595000911682 Katalogové číslo: 8595000911682 Kategorií: , , , ,

Popis

Čistič na rez a vodní kámen extra silný.

Složení a alergeny

Obsahuje: (5%) neionogenní povrchově aktivní látky, (5%) kyselina citronová, (10-25%) kyselina orthofosforečná, parfém, barvivo, pomocné látky.

Varování a informace k použití

Obsahuje: Kyselina fosforečná 75%Nebezpečí: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte zasažené části vodou. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ ( nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Skladujte uzamčené.

Výrobce/Dovozce

STYL, družstvo pro chemickou výrobu

Václavské nám.21
110 00 Praha 1

Další informace

KATEGORIE

,

VÝROBCE/DOVOZCE

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

preloader